طراحي سايت , طراحي سايت فروشگاهي , پشتيباني سايت , بهينه سازي سايت

روز جهانی ارتباطات

دوشنبه, 26 مهر 1395 ساعت 19:27

تااریخچه نامگذاری روز جهانی ارتباطات به تاسیس نخستین اتحادیه بین المللی با عنوان «اتحادیه تلگرافی بین المللی» در سال ۱۸۶۵ میلادی بازگشته و یادآور توجه مردم جهان به موضوع «ارتباطات» است.روز ۲۷ اردیبهشت حامل این پیام است که با پیشرفت ابزارهای ارتباطی و از بین رفتن فاصله و زمان و مکان، انسان ها نباید از هم دور باشند.۲۷ اردیبهشت، روز جهانی ارتباطات و روز ملی روابط عمومی گرامی باد.