طراحي سايت , طراحي سايت فروشگاهي , پشتيباني سايت , بهينه سازي سايت

دوشنبه‌های درسایی از راه رسید....

چندتا فندق جمع کردی؟میخوای تو قرعه کشی‌های هفتگی خانواده درسا شرکت کنی؟

دوشنبه‌های هر هفته منتظر کلی جایزه باش....

 جدول نگاه کن!!! برای شرکت در قرعه کشی‌های هفتگی درسا، رایگان عدد 900 به 3003 ارسال کن.

فرصتو برای جمع کردن فندق‌ از دست نده تا بتونی تو قرعه کشی‌های بیشتری شرکت کنی و جایزه ببری.....

 

مقام فندقی فندق های لازم برای شرکت در قرعه کشی جایزه
فندق دار 5

5تبلت

فندق بان 5 2 تبلت- 2 ساعت‌مچی 
فندق خان 10  1 تبلت- 1 اسکوتر 

سلطان فندقی

15  1 تبلت- 1 دوچرخه  

سومین دوره فرصت طلایی خانواده درسا شروع شده، قرعه کشی دوشنبه های فندقی در دوره فرصت طلایی برگزار نخواهد شد.