طراحي سايت , طراحي سايت فروشگاهي , پشتيباني سايت , بهينه سازي سايت

Holding the WSIS Forum with the honorary attendance of Dorsa virtual ecosystem

سه شنبه, 22 اسفند 1396 ساعت 12:46

WSIS Forum will be hold on 2018/March/23 in the place itu in Geneva with the honorary attendance of Dorsa virtual ecosystem at 19-23 PM.


According to the report of Dorsa virtual ecosystem, the WSIS Forum begins to work while one of the knowledge-based companies in the field of children and teenagers is also among the honorary attendances of this committee.
The World Summit on the Information Society (WSIS) Forum 2018 represents the world's largest annual gathering of the ‘ICT for development’ community.

The annual WSIS Forum is a global multi-stakeholder platform facilitating the implementation of the WSIS Action Lines for advancing sustainable development. The Forum provides an opportunity for information exchange, knowledge creation and sharing of best practices, while identifying emerging trends and fostering partnerships, taking into account the evolving Information and Knowledge Societies.

The WSIS Forum is constantly evolving and strengthening the alignment between the WSIS Action Lines and the Sustainable Development Goals.

The Forum will serve as a key platform for discussing the role of ICTs as a means of implementation of the Sustainable Development Goals and targets, with due regard to the global mechanism for follow-up and review of the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development.
It should be noted that the WSIS Forum will be hold for 5 days and in the place itu in Geneva, Switzerland in the presence of international officials.


پژوهش، آموزش و رسانه محورهای تفاهم نامه درسا و مسیر رسانه

مدیر موسسه مسیر رسانه در جریان انعقاد تفاهم نامه همکاری با زیست بوم مجازی درسا، به سه محور اصلی این سند در کنار محور ویژه مشاوره اشاره کرد.

سید احمد موسوی صمدی سابقه همکاری مجموعه مسیر رسانه با خانواده درسا را فراتر از بازه انعقاد تفاهم نامه دانست و گفت: این جنس همکاری ها با مجموعه های خصوصی چون درسا به دلیل پیوست های اقتصادی و کاری که دارد، بسیار کارآمدتر است.

وی این جنس از کارآمدی را شامل افزایش بازدهی برای طرفین قرارداد از یکسو و سودمندی فرهنگی و اجتماعی برای مخاطبان از سوی دیگر برشمرد و اظهار امیدواری کرد تا بتوان با این دست از اقدامات، هم افزایی های بیشتری برای اعتلای فرهنگ رسانه ای در کشور اتفاق بیافتد.

مدیر موسسه رسانه در ادامه با اشاره به فعالیت های در دست اقدام درسا چون سری سوم محله گل و بلبل اظهار کرد: این مجموعه با توجه به مخاطبان خوبی که دارد، می تواند در زمینه پژوهشی و آموزشی گزینه خوبی برای برنامه ریزی های آتی باشد.

وی افزود: موسسه مسیر رسانه به صورت تخصصی در زمینه پژوهشی و تولید محتوا فعالیت داشته و از سوی دیگر در حوزه های آموزشی نیز دوره های تربیت مربی و تربیت مدرس رسانه ای را در دستور کار قرار داده است که امیدواریم با همکاری درسا بیش از پیش به اهداف خود دست یابد.


ادامه خبر