دوشنبه 13 شهریور

سه شنبه, 14 شهریور 1396 ساعت 13:02

                                 

شماره برنده مقام فندقی جایزه 
09***091588  فندق شاد هواپیما شارژی
41***091686 فندق شاد هواپیما شارژی
53***091390 فندق شاد هواپیما شارژی
86***091018  فندق دار اسکیت
77***091599  فندق دار اسکیت
44***091000 فندق بان اسکوتر
64***099047 فندق خان دارت
27***091000  فندق خان دارت
43***099022  فندق خان دارت
74***091476  سلطان فندقی هلی کوپتر کنترلی
48***091951 سلطان فندقی هلی کوپتر کنترلی

«درسانامه»؛ نخستین نشریه تخصصی کودک و فضای مجازی ویژه اولیاء و مربیان

نشریه داخلی تخصصی کودک و فضای مجازی ویژه اولیاء و مربیان با عنوان «درسانامه» و با همت خانواده درسا گردآوری و آماده انتشار شد.

به گزارش روابط عمومی زیست بوم مجازی درسا، نخستین نشریه داخلی تخصصی کودک و فضای مجازی ویژه اولیاء و مربیان گردآوری و با عنوان «درسانامه» آماده انتشار شد.

خانواده درسا به منظور ترویج فرهنگ سواد فضای مجازی و استفاده سودمند و مفید کودک از دنیای مجازی اقدام به جمع آوری و تهیه نشریه ای کرده است تا در مدارس و مراکز آموزشی رده سنی کودک در سراسر کشور منتشر کند.

این نشریه در 4 صفحه و با موضوعات مختلف روز حوزه فناوری و کودک، ویژه اولیاء و مربیان تنظیم شده است و قصد دارد تا ضمن اعلام خطر از فضای ناامن موجود، راهکارهایی برای کاهش دغدغه والدین و استفاده مناسب از گوشی های هوشمند و اینترنت پاک، ارائه دهد.

لازم به ذکر است خانواده درسا قصد دارد با برگزاری دوره های آموزشی حضوری برای اولیاء و مربیان مدارس مناطق مختلف استان تهران، «درسانامه» را ارائه کند تا به واسطه آن، با کلیت اهدافی که پیش از این به آن اشاره شد، دست یابد.


دانلود