دوشنبه 16 مردادماه

سه شنبه, 24 مرداد 1396 ساعت 11:41

خوب بازم دوشنبه و بازم جایزه، نوبتی هم باشه نوبت اسامی برنده هاست....

 برندگان قرعه کشی 16مرداد دوشنبه های فندقی خانواده درسا

                                 

شماره برنده مقام فندقی جایزه 
28***091860  فندق شاد توپ ورزشی
63***091158 فندق شاد توپ ورزشی
85***091372 فندق شاد توپ ورزشی
83***099053  فندق شاد توپ ورزشی
57***091943  فندق شاد توپ ورزشی
74***091862  فندق شاد لگوی سه بعدی
56***091941  فندق شاد لگوی سه بعدی
47***091170  فندق شاد لگوی سه بعدی
00***091047 فندق شاد لگوی سه بعدی
51***091488 فندق شاد لگوی سه بعدی
91***091601 فندق دار ساعت مچی
13***099087  فندق دار دوچرخه
83***091203  فندق بان تبلت
59***091271  فندق بان اسکوتر
85***099084  فندق خان اسکیت
33***091241 فندق خان ربات
76***091672 سلطان فندقی پازل
66***091358 سلطان فندقی تبلت کودک


«درسانامه»؛ نخستین نشریه تخصصی کودک و فضای مجازی ویژه اولیاء و مربیان

نشریه داخلی تخصصی کودک و فضای مجازی ویژه اولیاء و مربیان با عنوان «درسانامه» و با همت خانواده درسا گردآوری و آماده انتشار شد.

به گزارش روابط عمومی زیست بوم مجازی درسا، نخستین نشریه داخلی تخصصی کودک و فضای مجازی ویژه اولیاء و مربیان گردآوری و با عنوان «درسانامه» آماده انتشار شد.

خانواده درسا به منظور ترویج فرهنگ سواد فضای مجازی و استفاده سودمند و مفید کودک از دنیای مجازی اقدام به جمع آوری و تهیه نشریه ای کرده است تا در مدارس و مراکز آموزشی رده سنی کودک در سراسر کشور منتشر کند.

این نشریه در 4 صفحه و با موضوعات مختلف روز حوزه فناوری و کودک، ویژه اولیاء و مربیان تنظیم شده است و قصد دارد تا ضمن اعلام خطر از فضای ناامن موجود، راهکارهایی برای کاهش دغدغه والدین و استفاده مناسب از گوشی های هوشمند و اینترنت پاک، ارائه دهد.

لازم به ذکر است خانواده درسا قصد دارد با برگزاری دوره های آموزشی حضوری برای اولیاء و مربیان مدارس مناطق مختلف استان تهران، «درسانامه» را ارائه کند تا به واسطه آن، با کلیت اهدافی که پیش از این به آن اشاره شد، دست یابد.


دانلود