خلاصه قسمت

داور و یاور با نقشه‌ای که کشیدند، توانستند پودر خواب دوستی را به اهالی محله گل و بلبل بدهند. آن‌ها پودر خواب دوستی را در شیرینی‌هایی می‌ریزند که گندم خانم می‌پزد. بعد از آن هر کسی به محض خوردن از شیرینی‌ها به خواب عمیقی فرو می‌رود. بعد از این یاور و داود متوجه می‌شوند که تقریباً تمام اهالی محله به خواب رفته‌اند و این باعث ترس و ناراحتی آن‌ها می‌شود. در صحنه‌ی بعد می‌بینیم که همه جمع شده‌اند و خانم چمنی به عنوان رئیس شورای محله یاور را از محله گل و بلبل بیرون می‌کند. یاور که از این مسئله خیلی ترسیده فریاد می‌کشد و ناگهان از خواب می‌پرد و می‌فهمد همه این‌ها خواب بوده.

مشاهده قسمت هفتاد و ششم به صورت کامل


برگزاری 7 دوره آموزشی «کودک و فضای مجازی» ویژه اولیاء و مربیان

به گزارش روابط عمومی زیست بوم مجازی درسا، استفاده از فضای مجازی در سال‌های اخیر افزایش چشم‌گیری یافته است و در چنین شرایطی سواد رسانه و در نگاهی تخصصی‌تر، سواد فضای مجازی اهمیت ویژه‌ای دارد.

اهمیت این موضوع به حدی است که مقام معظم رهبری هم دغدغه فرهنگی و غفلت از آسیب های فضای مجازی را مطالبه کرده اند. ایشان در یکی از دیدارهای خود با فرموده بودند که اگر من امروز رهبر انقلاب نبودم حتماً رئیس فضای مجازی کشور می‌شدم که این اهمیت فضای مجازی را برای مقام معظم رهبری نشان می‌دهد.

علاوه بر این، مسئولان مختلف کشور نیز این موضوع را قابل توجه عنوان کرده و دغدغه های خود را در وهله نخست به عنوان اولیای فرزندانی که در معرض تهدیدات و آسیب های فضای مجازی قرار دارند، بیان کردند. برای مثال محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با یادآوری این نکته که اکنون خودش پدر یک فرزند بوده و از فضای نگرانی های والدین نسبت به امکانات در دسترس فرزندان با اطلاع است، اذعان کرد: با وجود اینکه نگرانی والدین در یک کفه و دغدغه مجریان هم در کفه دیگر وجود دارد، اما اطلاع رسانی کافی در خصوص مجموعه ای که به طور اختصاصی این کارها را انجام می دهد وجود ندارد و بسیاری از والدین درسا را نمی شناسند.


ادامه مطلب