خلاصه قسمت

داور و یاور با نقشه‌ای که کشیدند، توانستند پودر خواب دوستی را به اهالی محله گل و بلبل بدهند. آن‌ها پودر خواب دوستی را در شیرینی‌هایی می‌ریزند که گندم خانم می‌پزد. بعد از آن هر کسی به محض خوردن از شیرینی‌ها به خواب عمیقی فرو می‌رود. بعد از این یاور و داود متوجه می‌شوند که تقریباً تمام اهالی محله به خواب رفته‌اند و این باعث ترس و ناراحتی آن‌ها می‌شود. در صحنه‌ی بعد می‌بینیم که همه جمع شده‌اند و خانم چمنی به عنوان رئیس شورای محله یاور را از محله گل و بلبل بیرون می‌کند. یاور که از این مسئله خیلی ترسیده فریاد می‌کشد و ناگهان از خواب می‌پرد و می‌فهمد همه این‌ها خواب بوده.

مشاهده قسمت هفتاد و ششم به صورت کامل


«درسانامه»؛ نخستین نشریه تخصصی کودک و فضای مجازی ویژه اولیاء و مربیان

نشریه داخلی تخصصی کودک و فضای مجازی ویژه اولیاء و مربیان با عنوان «درسانامه» و با همت خانواده درسا گردآوری و آماده انتشار شد.

به گزارش روابط عمومی زیست بوم مجازی درسا، نخستین نشریه داخلی تخصصی کودک و فضای مجازی ویژه اولیاء و مربیان گردآوری و با عنوان «درسانامه» آماده انتشار شد.

خانواده درسا به منظور ترویج فرهنگ سواد فضای مجازی و استفاده سودمند و مفید کودک از دنیای مجازی اقدام به جمع آوری و تهیه نشریه ای کرده است تا در مدارس و مراکز آموزشی رده سنی کودک در سراسر کشور منتشر کند.

این نشریه در 4 صفحه و با موضوعات مختلف روز حوزه فناوری و کودک، ویژه اولیاء و مربیان تنظیم شده است و قصد دارد تا ضمن اعلام خطر از فضای ناامن موجود، راهکارهایی برای کاهش دغدغه والدین و استفاده مناسب از گوشی های هوشمند و اینترنت پاک، ارائه دهد.

لازم به ذکر است خانواده درسا قصد دارد با برگزاری دوره های آموزشی حضوری برای اولیاء و مربیان مدارس مناطق مختلف استان تهران، «درسانامه» را ارائه کند تا به واسطه آن، با کلیت اهدافی که پیش از این به آن اشاره شد، دست یابد.


دانلود